Tales Of Two Souls

Tales Of Two Souls

Summary

The Ancient God Of War Dong Yu was pitted in the mortal realm and “share” the same body with a dumb high school girl. In order to separate their souls, the two must work together to find a powerful weapon and defeat a formidable enemy! The adventure starts here! Filipino: Ipinadala si Dong Yu, ang Diyos ng Giyera sa lugar ng mga mortal at nakibahagi sa iisang katawan ng isang tangang High School na babae, Para mapaghiwalay nila ang kanilang katawan at magkaroon ang isa sa bawat sarili, kailangan nilang makakuha ng malakas na sandata para talunin ang di pangkaraniwang kalaban! Dito nagsisimula ang kanilang paglalakbay!

Manga release

Input Search Chapter

    Comments